Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ.)

 • kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych
 • kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje serwis urządzeń PPOŻ. (drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP)
 • przeglądy systemów detekcji gazu (GAZEX, COMAG)
 • plany ewakuacji budynków
 • komputerowe symulacje rozwoju pożaru w budynku
 • szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
 • próbne ewakuacje z budynków
 • kontrole oświetlenia ewakuacyjnego
 • sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ. oraz oznakowania PPOŻ.
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych