Audyt BHP

Zakres audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

  • warunków pracy;
  • pracy komisji BHP;
  • funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w razie wypadku;
  • wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy;
  • sposobu zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia;
  • oceny ryzyka zawodowego;
  • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • rejestrów wypadów przy pracy i wprowadzonych działań prewencyjnych;
  • prawidłowości stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej;
  • wskażemy możliwe rozwiązania i opracujemy plan ich wdrożenia.