Legalizacja i przegląd gaśnic

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Szczegółowy zakres przeglądu dostosowany jest do zaleceń producentów tych urządzeń.

Wykonanie przeglądu gaśnic jest potwierdzane protokółem z czynności oraz etykietą kontrolną na każdej gaśnicy.