Postępowanie powypadkowe

  • sporządzamy zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego;
  • dokonujemy oględzin miejsca wypadku, przyjmujemy wyjaśnienia od poszkodowanego;
  • zbieramy informacje dotyczące zdarzenia od świadków wypadku;
  • w razie konieczności zasięgamy opinii lekarza;
  • dokonujemy prawnej kwalifikacji zdarzenia, tj. stwierdzamy czy wypadek jest wypadkiem przy pracy;
  • sporządzamy protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy;
  • przedstawiamy wnioski i działania profilaktyczne;
  • dokonujemy wpisu do rejestru wypadku przy pracy;
  • na wniosek poszkodowanego sporządzamy niezbędną dokumentację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem określenia uszczerbku na zdrowiu i wypłaty ewentualnego odszkodowania;
  • sporządzamy statystyczną kartę wypadku i oferujemy pomoc w przekazaniu jej do Głównego Urzędu Statystycznego.