Instrukcja BHP i instrukcja stanowiskowa

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to dokument, zawierający analizę warunków budowlanych, procesu technologicznego z uwzględnieniem występujących zagrożeń, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych, ustaleń organizacyjnych w zakresie zapobiegania pożarom, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz sposobów prowadzenia ewakuacji.


Konieczność zapewnienia i wdrożenia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest wymagane przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).


Wykonana przez naszą firmę instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest w pełni dostosowana do wymogów stawianych przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 r. oraz sporządzana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.