Pierwsza pomoc przedmedyczna

Pierwsza pomoc przedmedyczna – czynności prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.


Szkolenia z pierwszej pomocy w zakładach pracy są obowiązkowe i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa.

Szkolenia z pierwszej pomocy znacznym stopniu ratują ludzkie życie również podczas nagłego zatrzymania krążenia.

Wskutek nagłego zatrzymania krążenia rocznie w Polsce umiera ok. 40 000 osób. Pierwsza pomoc przedlekarska zwiększa szanse przeżycia dwu-, a nawet trzykrotnie.

Nasze szkolenia zawsze poprzedzone są wywiadem z pracodawcą w celu dostosowania szkolenia do rodzaju i poziomu występujących zagrożeń w danym zakładzie pracy.


Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany w razie wypadku przy pracy udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym (Art. 234), a także wyznaczyć i przeszkolić pracowników do udzielania pierwszej pomocy (Art. 209).