Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Zapewniamy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasza wyspecjalizowana i doświadczona kadra z wieloletnim stażem zawodowym gwarantuje Państwu wykonanie usługi na najwyższym poziomie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dzięki naszemu indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie pomóc teoretycznie jak i praktycznie zapewnić bezpieczeństwo Państwu i Państwa pracownikom.

Szkolenia PPOŻ i BHP

Szkolenia PPOŻ i BHP

Organizujemy kompleksowe szkolenia, merytoryczne jak i praktyczne spełniające wszelkie normy z zakresu pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szukasz firmy zajmującej się ochroną przeciwpożarową? Zadzwoń teraz
 • Usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej (PPOŻ.)
 • Usługi z zakresu BHP
 • kontrola i przeglądy okresowe instalacji hydrantowych
 • kontrola i przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków i ich aktualizacje serwis urządzeń PPOŻ. (drzwi przeciwpożarowe, bramy przeciwpożarowe, klapy oddymiające, SSP)
 • przeglądy systemów detekcji gazu (GAZEX, COMAG)
 • plany ewakuacji budynków
 • komputerowe symulacje rozwoju pożaru w budynku
 • szkolenia z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego
 • próbne ewakuacje z budynków
 • kontrole oświetlenia ewakuacyjnego
 • sprzedaż, montaż, rozmieszczenia sprzętu PPOŻ. oraz oznakowania PPOŻ.
 • zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych
 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • szkolenia BHP w formule E-learning
 • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedmedycznej
 • oceny ryzyka zawodowego
 • instrukcje BHP dla stanowisk pracy
 • roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy
 • obsługa postępowań powypadkowych
 • pomoc w realizacji nakazów i zaleceń organów kontroli

strazak