Usługi z zakresu BHP

  • szkolenia wstępne i okresowe BHP
  • szkolenia BHP w formule E-learning
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pomocy przedmedycznej
  • oceny ryzyka zawodowego
  • instrukcje BHP dla stanowisk pracy
  • roczna analiza stanu BHP w zakładzie pracy
  • obsługa postępowań powypadkowych
  • pomoc w realizacji nakazów i zaleceń organów kontroli